• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

Організація зміни в оздоровчому закладі

Організація зміни в оздоровчому закладі

 

З початку організації оздоровчої зміни в закладі установлюється тривалість оздоровчої зміни, яка має певне виховне спрямування та тематичну спрямованість. При цьому обов’язково враховуються вимоги державних санітарних правил і норм улаштування, утримання й організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів, а також рекомендації місцевих органів освіти і науки, молоді та спорту, органів охорони здоров’я.

Оздоровча зміна в ДЗСТ «Ровесник» поділяється на три періоди: організаційний, основний і підсумковий.

 

Завдання організаційного періоду:

·        ознайомлення дітей одне з одним, діяльністю закладу, розпорядком дня, правил для відпочиваючих дітей у закладі через різноманітні інформаційні вісники, ігри на знайомство, тренінгові вправи, квести;

·        створення в дітей відчуття затишку та комфорту у закладі;

·        спрямування роботи на згуртування тимчасового дитячого колективу;

·        створення позитивного мікроклімату у загоні;

·        надання можливості дітям самоствердитися шляхом самостійного вибору діяльності різної спрямованості: спортивна, трудова, творча;

·        виявлення лідерів у колективі дітей;

·        розвиток дитячого самоврядування та формування загонових традицій.

 

Завдання основного періоду:

·        створення умов для розважальної, пізнавальної, оздоровчої діяльності, спілкування дітей та їх реалізація;

·        розвиток колективу;

·        створення умов для самоствердження та самовдосконалення особистості кожної дитини, розкриття дитячого творчого потенціалу, його реалізація;

·        збільшення обсягу й інтенсивності загальних справ.

 

Завдання підсумкового періоду:

·        надання кожному вихованцю можливість пізнати себе, свої можливості через навички, набуті протягом оздоровчої зміни у закладі;

·        допомогти осмислити і захопити дітей перспективою самовиховання і самовдосконалення;

·        підготовка дітей до від’їзду;

 

·        аналіз досягнутого рівень розвитку колективу.